Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for the ‘عکس های گرافیکی’ Category

هنر عکاسی به طور مداوم زیبایی‌ها و شگفتی‌های جهانی که در آن زندگی می‌کنیم را به ما یادآوری می‌کند و در حالیکه زیبایی کامل بی‌اهمیت‌ترین اجزاء این جهان را آشکار می‌سازد، به ما کمک می‌کند تا با نگاهی متفاوت و دقیق‌تر به دنیای پیرامونمان بنگریم. یکی از شیوه‌های عکاسی شیوه عکاسی با دود می‌باشد که  می‌تواند زیبایی شبح گونه دود و بخار را که همیشه برایمان بی‌اهمیت بوده، جلوه‌ای تازه ‌بخشد.
در زیر بهترین نمونه‌ها از هنر عکاسی با دود را برایتان آورده ایم.
 
برای گرفتن این عکس یک قطعه یخ خشک درون بطری قرار داده شده است.
 
 
تصویری فوق العاده از دود که به کمک فوتوشاپ به شکل یک زن درآمده، این تکنیک معمولا «مجسمه‌سازی دود» نامیده می‌شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read Full Post »